torsdag 9. juni 2011

Artikkel om M/S Solfrid


Her er historien om "Solfrid". Artikkelen er fremskaffet av Kjell Birger og Øivind Sønstabø.

Motorskøyte ”Solfrid”

LM2427

Bygd ved H. Gregersen i Risør i 1924.
Tonnasje: 15 br.t. 5 n.t.
Dimensjonar: 37,5 x 14,0 x 7,0 fot.
Motor: 20 HK Rapp (1924), 29 HK Rapp (frå 1931 innsett 1932), 29 HK Rapp (brukt motor, innsett 1967 var innsett til i vertfall 2001). 28 HK Brunvoll ( brukt motor frå 1957 innsett etter 2004 ?)

Frå før 1926 var Fr. Christianen, Sandar ved Sandefjord,  eigar av skøyta med namn ”Snorre II”. Båten hadde fiskerinummer V-16-SH. I 1952 var den eigd av Hans F. A. Hansen mfl., Sandar. Den 8.11.1955 vart skøyta kjøpt av Peder Pettersen, Espevær, som kalla den ”Solfrid”. Fiskerinummeret vart her H-8-BO. 2.7.1961 overtok Otto Troland, Espevær. ”Solfrid” vart berre brukt til reketråling i Espevær. 02.01.1962 selde Troland skøyta til Olav Svendsen, Torød i Vestfold, og den fekk fiskerinummer V-87-N. I 1986 gjekk skøyta ut som fiskefartøy, men var framleis i Svendsen si eige. I 1991 vart skøyta seld til ukjende eigarar i Tønsberg. I 1995 var Tom Johansen i Langesund eigar. Skøyta fekk nytt dekk og nytt styrehus i same stil som før etter 1995. Seinare har Johansen plastra heile skøyta utanpå skipshuda ( før 2001). I 2004 var den i brukt som fritidsbåt, og Rapp-motoren var framleis i båten. Det er ble seld til Simon Paulsen i Skjeberg omlag 2008. Den 22.12.2010 var den til salg på Finn. Men motoren ble skiftet til en 28 HK Brunvoll frå 1957 en gang på 2000 tallet. 

SOLFRID antagelig på 70 tallet. Avfortografert fra et magasin( K.B. Sønstabø fotosamling)

SOLFRID i Strengsdal bilde tatt av Arild Engelsen 05.07.1987

SOLFRID og SOLVEIG ( H-51-BO) omlag 1960 i Espevær ( foto Arthur Pettersen)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar